Start Tilbage til forsiden
Vigtig  
05/10-2017 Der bliver påbegyndt udskiftning af vandmålere i hele området
  Servicebrev til forbrugere
  Information vedrørende teknik og forløb af arbejdet
09/10-2017 Der vil være servicearbejde på Vandværket
28/01-2018

Kære forbruger
I har modtaget opkrævning for 2017.
Ved generalforsamlingen den 28/2- 2017 blev der vedtaget at fremover
skal der opkræves aconto beløb baseret på 2017 forbrug. Aconto beløbet er delt op på 2 rater.

1:te rate faktureres sammen med årsopgørelsen for 2017. Forfald 10.2.2018
2:de rate vil blive opkrævet i juli måned.

Med venlig hilsen
Ulrika Rückert Karlsson (Kasserer)
Tjærebyvej 20
3400 Hillerød
Tlf. 4821 1075 / 2681 1375

29/1-2018

Der vil i nærmeste fremtid blive foretaget udskiftning af stophaner på ledningsnettet.
Det arbejde kan godt medføre brunt vand i vandhanerne midlertidigt, samt korte afbrud af vandforsyningen.
Der vil her på hjemmesiden komme mere info.

13/2-2018 Der vil blive lukket for vandet for alle Øst for vandværket kl. 09:00 og frem til ca. 12:00
21/2-2018 Der vil blive lukket for vandet for alle Øst for vandværket kl. 09:00 og frem til ca. 11:30
09/3-2018

Der er ca. kl.12:20 opstået et problem med El-nettet i Ny Harløse, således at vandværket ikke har strøm.
Ørsted/Radius A/S siger kl. 15:30 at der godt kunne gå 3 til 4 timer før der kom en teknikker (19:00 -20:00)
Vi følger op på omkring problemet.

18/05-2018

Radius Elnet A/S har informeret vandværket omkring afbrydelse af el-forsyningen til vandværket fra 11:00 til 13:00
Vandværket har forsøgt at få nødstrøm på, men det bliver først næste gang, vi beklager afbrydelsen.