Start

 

Vigtig

Harløse Vandværk A.m.b.a indkalder hermed til ordinær generalforsamling
med spisning i Harløse Forsamlingshus Tirsdag den 26 februar 2019.

Spisning kl. 18.00: tilmelding nødvendigt senest 3 dage før til Harløse Forsamlingshus tlf. 4821 0389

Generalforsamling kl. 19.00 :

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før.

Bilag til Generalforsamlingen:

Dagsorden Regnskab 2018

Kontakt

Telefon liste og E-mail

Drift

Her er auktuelle informationer omkring drift

Beredskab

Vandbrud - Forurening - Manglende vand -

Aflæsning

Her er de nødvendige informationer vedrørende aflæsning af vandmåler

Kort

Her er kort over forsyningsområdet

Vandprøver

Hvad indeholder vandet -

Fraflytning

Hvad man skal tænke på ved fraflytning vedrørende drikkevand

Velkommen Informationer til nye beboere under Harløse Vand A.m.b.a.

Vandbrud

Hjælp til at gøre det rigtige ved vandbrud

Vedtægter

Regler og love

Takstblad

Hvad koster vandet

Regnskab Regnskab 2018 og Budget 2019

Referater

Generalforsamling og bestyrelsemøder

Links

Nyttige links til kommunen og samarbejdspartner

Sikkerhed Persondata politik 2018